Hand

Handkur

Handscrub

Handmask

Fot och Handmassage

Pris: 510 kr @ 50 minuter

Fot

Fotkur

Fotbad

Fotpeeling/Scrub

Fotmask

Hand och Fotmassage

Pris: 510 kr @ 50 minuter