handmassage

Hand

Handkur

Handscrub

Handmask

Fot och Handmassage

Pris: 490 kr @ 50 minuter

foot2

Fot

Fotkur

Fotbad

Fotpeeling/Scrub

Fotmask

Hand och Fotmassage

Pris: 490kr @ 50 minuter